بایگانی‌های یک سوال از چند نسل - بنیاد باران | بنیاد باران
Friday, 27 November , 2020
امروز : جمعه، ۷ آذر ، ۱۳۹۹ - 12 ربيع ثاني 1442

ملی‌گرایی ایرانی از آغاز نتوانست بنیادهای جدی فلسفی و نظری برای خود فراهم کند

وطن دوستی مفهومی است که در دوران جدید تاریخ انسانی موضوعیت یافته است چرا که در این دوران است که دولت‌هایی در چارچوب جغرافیای معین و خاص تعین یافتند و خود را دولت‌های ملی نام نهادند. این مفاهیم در غرب برساخته و تناورده‌گی پیدا کردند و در یک رابطه پیچیده متقابل بین عمل و نظر […]

۱۸ آبان ۱۳۹۵

تعریف وطن عوض شده است

وطن در تعریفی که از قبل در ذهن داشتیم دچار تحولات جدی شده است اگر در نگاه قبلی وطن جایی بود که تمام هویت و منش و ایده‌آل‌ها و رویکردها و زندگی در آن‌جا معنا می‌گرفت امروز این معنا با تحولات چشمگیری روبه‌رو شده است. اگر در گذشته حدود و صغور یک کشور با همه […]

۱۴ مهر ۱۳۹۵

جوانانی که به پورشه دل بسته‌اند نه به میهن

وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می‌نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار باز آید؟ (الف. بامداد) از آنجا که نقش جناح رانت‌جو و انحصارجو در کشتن امید به وطن در جوانان روشن است، در این یادداشت می‌کوشم در اساس به نقشی که روشنفکران (دینی و دگراندیش) در محو امید آنها داشته‌اند، […]

۲۹ شهریور ۱۳۹۵