هیئت مدیره دوره سوم

 • احمد مسجد جامعی
  احمد مسجد جامعی
  رییس هیئت مدیره
 • جمشید انصاری
  جمشید انصاری
  نایب رییس هیأت مدیره
 • اسداله رازانی
  اسداله رازانی
  مدیر عامل
 • محمدرضا عارف
  محمدرضا عارف
  عضو
 • هادی خانیکی
  هادی خانیکی
  عضو
 • حجت الاسلام حسن گیوه چی مفرد
  حجت الاسلام حسن گیوه چی مفرد
  عضو
 • سید حسن رسولی
  سید حسن رسولی
  عضو

هیئت مدیره دوره دوم

 • محمدرضا عارف
  محمدرضا عارف
  رییس هیئت مدیره
 • مرتضی حاجی
  مرتضی حاجی
  مدیر عامل
 • محمد شریعتمداری
  محمد شریعتمداری
  عضو
 • حبیب اله بیطرف
  حبیب اله بیطرف
  عضو
 • بیژن نامدار زنگنه
  بیژن نامدار زنگنه
  عضو
 • سید حسن رسولی
  سید حسن رسولی
  عضو
 • جمشید انصاری
  جمشید انصاری
  عضو

هیئت مدیره دوره چهارم

 • سید حسن رسولی
  سید حسن رسولی
  رئیس هیئت مدیره
 • محمود زمانی قمی
  محمود زمانی قمی
  نایب رئیس هیئت مدیره
 • جواد امام
  جواد امام
  مدیر عامل
 • هادی خانیکی
  هادی خانیکی
  عضو
 • حجت الاسلام حسن گیوه چی مفرد
  حجت الاسلام حسن گیوه چی مفرد
  عضو
 • سید حمید کلانتری
  سید حمید کلانتری
  عضو
 • دکتر الهه کولایی
  دکتر الهه کولایی
  عضو

هیئت مدیره دوره اول

 • محمدرضا عارف
  محمدرضا عارف
  رییس هیئت مدیره
 • حبیب اله بیطرف
  حبیب اله بیطرف
  نایب رییس هیأت مدیره
 • جمشید انصاری
  جمشید انصاری
  مدیر عامل
 • مرتضی حاجی
  مرتضی حاجی
  عضو
 • محمد شریعتمداری
  محمد شریعتمداری
  عضو
 • بیژن نامدار زنگنه
  بیژن نامدار زنگنه
  عضو
 • محسن صفایی فراهانی
  محسن صفایی فراهانی
  عضو