درباره ما

۱-راهبرد میان مدت : تجهیز و سازماندهی بنیاد باران به عنوان مرکز توسعه اندیشه و همگرایی فکری در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

۲-خط مشی ها: -شناخت و تقویت سرمایه اجتماعی و مدیریتی کشور و صیانت از آن -بهره گیری از تجارب، دانش و علاقمندی مدیران و صاحبنظران در ارزیابی و نقد روندهای اداره کشور و دستیابی به توصیه های سیاستی مناسب برای حل چالش ها و مسائل مهم کشور -توسعه منابع انسانی و تربیت نخبگان برای برنامه ریزی و مدیریت در عرصه های مختلف توسعه -فعالیت برای رشد اندیشه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بالا بردن سطح دانش و فناوری جامعه -کمک به توسعه تشکل های غیر دولتی در جهت ایفای نقش موثر بین قدرت متمرکز و قدرت منتشر

۳-برنامه ها: -انتشار روزنامه یا همکاری در انتشار روزنامه -انتشار ماهنامه تخصصی -راه اندازی سایت اطلاع رسانی -حمایت حقوقی ار مدیران دوران اصلاحات -دفاع از عملکرد دولت اصلاحات و گرد آوری و نشر تجارب مدیریتی آن دوره -انجام فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی به اتکا سرمایه انسانی ارزشمند بنیاد در جهت تامین مالی تحقق اهداف بنیاد -انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی -فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضا در نقد روند ها و برنامه ریزی برای آینده ( از طریق تشکیل کمسیونهای تخصصی ) -ایجاد مراکز پژوهشی و دوره های تحصیلات تکمیلی در جهت تحقق خط مشی های بنیاد -کمک به ایجاد و ساماندهی تشکل های غیر دولتی -برگزاری نشست ها تخصصی -اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی -تاسیس موسسه خیریه -تاسیس مرکز افکار سنجی -همکاری با موسسات داخلی و نهاد های بین الملی برای تحقق اهداف بنیاد.